Skip to main content

Glass Forever

Creëer geweldige woonplekken en verbeter het dagelijks leven, met behoud van de toekomst voor iedereen!

Duurzame woon- & werk plekken

GLASS FOREVER is de complete aanpak van duurzaamheid die al onze betrokkenen erbij betrekt: van klanten tot medewerkers, van leveranciers tot lokale partners. Deze aanpak rust op 5 pilaren:

  • Duurzame leefomgeving en mobiliteit uitvinden
  • Bevorderen van groei bij werknemers
  • Onze impact op het milieu beperken
  • Actie ondernemen in de gehele toeleveringsketen
  • Ondersteunen van de ontwikkeling van plaatselijke gemeenschappen

DUURZAME LEEFOMGEVING & MOBILITEIT

Glas is voor het grootste deel samengesteld uit zand en water, en het is een grote uitdaging, zowel voor de constructiemarkt als de mobiliteitsmarkt, om het aandeel hergebruikte materialen in glasproductie te verhogen, teneinde deze natuurlijke bronnen te behouden. Maar wist u dat glas 100% hergebruikt kan worden, en dat een oneindig aantal keren? Op dit moment bestaat ons glas uit 30% kringloopglas – ons doel voor de komende jaren is om dit percentage te verhogen door de inzameling hiervan bij afbraak en renovatie van bestaande gebouwen te verbeteren en te faciliteren. 

BEVORDEREN VAN GROEI BIJ PERSONEEL

Er werken >150.000 medewerkers bij Building Glass Europe. Als een verantwoordelijke werkgever is het onze taak om een veilige werkplek te bieden die ontwikkeling en welzijn van iedereen mogelijk maakt. We beschouwen de veiligheid van onze medewerkers als een prioriteit. We hebben ons percentage arbeidsongevallen in 10 jaar tijd al met meer dan 7% verlaagd en we zullen onze inspanningen in dit opzicht voortzetten. Bovendien hechten we veel waarde aan diversiteit in al zijn vormen, want dat is een bron van welvaart die essentieel is voor prestaties, innovatie, maar ook een drijfveer voor betrokkenheid. Het gemiddelde aantal dienstjaren >13 jaar, wat een duidelijk teken is dat onze mensen tevreden zijn.

ONZE IMPACT OP HET MILIEU BEPERKEN

Onze koolstofvoetafdruk is voor 60% het resultaat van energieverbruik op onze sites en voor 40% als gevolg van verbranding van grondstoffen. D.w.z. dat het nemen van maatregelen op onze productielocaties voor deze twee drijvers een echte prioriteit is om onze milieu-impact te verminderen. We richten ons op energie, CO2-uitstoot & waterverbruik. Veel initiatieven zijn al geïmplementeerd aangezien al onze fabrieken een milieucertificering hebben (ISO 14001). In de afgelopen 5 jaar hebben we onze CO2-uitstoot met 5% verlaagd, wat overeenkomt met 4.000 keer de wereld rondrijden met een vrachtwagen. We zullen onze inspanningen voortzetten door onze industriële processen te optimaliseren en onze investeringen in efficiëntere apparatuur te handhaven, maar ook door het percentage hergebruikte materialen te verhogen.

ACTIE ONDERNEMEN IN DE TOELEVERING

Veel deelnemers hebben interactie in de gehele toeleveringsketen en het is onze verantwoordelijkheid om de veiligheid en traceerbaarheid van ons glas te garanderen. Onze belangrijkste leveranciers hebben deze stap met ons gezet door ons verantwoorde inkoophandvest te ondertekenen. Naast de productiefase willen we onze impact op onze toeleveringsketen verminderen door te kiezen voor alternatieve transportmiddelen. Bijvoorbeeld, 15% van onze « inloaders » (speciale glastrailers) wordt gebruikt voor multitransport per spoor of over het water, in plaats van over de weg.

ONDERSTEUNEN VAN ONTWIKKELING

Rond onze locaties hebben we door onze activiteiten contact met diverse belanghebbenden, die invloed op ons hebben en door ons worden beïnvloed. Bij Saint-Gobain is het essentieel om gezamenlijk dezelfde richting in te bewegen om plaatselijke waarde te creëren. Onze stichting heeft tot dit moment 115 projecten ondersteund, met €73 miljoen voor de bouw en renovatie van duurzame woningen. Van kleine stroompjes tot grote rivieren, onze visie is om onze activiteiten te laten groeien en te differentiëren, en tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk te verbeteren en onze bijdrage aan het welzijn van mensen te vergroten. We hebben elf ambitieuze doelen gedefinieerd om onze aanpak te sturen. Deze zullen jaarlijks worden herzien om te zorgen voor continue verbetering.

The Shift

In het kader van onze ambitie om bij te dragen aan een milieu-vriendelijkere bouwsector, ontwikkelen we partnerschappen met verschillende lokale actoren die betrokken zijn bij deze overgang. Sinds 2018 zijn we de trotse leden van The Shift, een Belgisch platform voor duurzame ontwikkeling, dat de deuren van zijn multisectoraal netwerk, waarvan niet minder dan 440 bedrijven deel uitmaken, voor ons heeft geopend. Net als Saint-Gobain ondersteunt The Shift de SDG's.

EcoBuild Brussels

De bouwsector vormt de kern van de huidige uitdagingen, die verantwoordelijk is voor 30 procent van de afvalproductie en het energieverbruik op Europees niveau, en wij zijn ons bewust van onze rol. Zo is Ecobuild Brussels de Belgische pionier op het vlak van duurzaam bouwen. Ecobuild Brussels is de Belgische pionier op het vlak van duurzaam bouwen, brengt de verschillende spelers uit onze sector samen en inspireert onze acties via workshops en bezoeken aan ambitieuze projecten. Het is de partner waarop we kunnen rekenen om door te stromen naar een minder energie-intensieve en ook meer circulaire gebouwde omgeving.