Skip to main content
 

Technische Woordenlijst

 

A  B  C  D  E  F  G  H  K  L  M  P  R  S  T  U  V  W

 


Ae Energie-absorptie

Percentage van de door de beglazing geabsorbeerde energie. Aan de hand van dit percentage kan het risico op breuk door thermische schokken worden bepaald en of de beglazing al dan niet moet worden gehard.

(Allège) Paneelglas / Borstweringspaneel

Een deel van een beglaasde gevel, meestal onder of boven een raam, waarachter men de structuur van het gebouw (beton / verdiepingsvloer / kolom / …) wenst te verbergen. Dit wordt in de borstweringsconstructie vaak geëmailleerd of ondoorzichtig gemaakt. Vaak wordt een combinatie in isolatieglas gebruikt, met al dan niet een zonwerende buitenruit, om de uniformiteit en esthetiek van de gevel te respecteren.

Argenture

Het aanbrengen van een sterk reflecterende metaallaag op het glas om een spiegelend oppervlak te verkrijgen.

Zie MIRALITE REVOLUTION.

Argon 

Kleurloos en reukloos inert gas dat in de spouw van isolatieglas wordt toegepast, om de thermische prestaties extra te verhogen.

Afdichtingsbarrière voor isolerende glaselementen

Een dubbele, soepele afdichtingsvoeg, vaak op basis van isobutyleen (“butyl”) en polysulfide (“thiokol”), die zorgt voor een hermetische, waterdamp- en gasdichte afsluiting  van de ruimte tussen de glasbladen van isolerende beglazingen. Deze dubbele afdichtingsvoeg draagt tevens bij tot de mechanische sterkte aan de omtrek van het isolatieglas.


B

Brandwerend glas

Product dat voldoet aan de drie criteria van brandwerendheid: EI = mechanische weerstand +  ondoordringbaarheid voor vlammen en hete of brandbare gassen + thermische isolatie.


C

CE-keurmerk

Een merkteken dat op het product, de verpakking of de begeleidende handelsdocumenten is aangebracht. De CE-markering geeft aan dat een glas product in overeenstemming is met de communautaire eisen die aan de fabrikant van het product worden gesteld.


D

Daglichttoetreding

Het Engelse woord voor "daylighting" verwijst naar systemen die het licht omleiden door reflectie op reflecterende en gerichte oppervlakken. Dit in de beglazing geïntegreerde systeem zorgt voor een betere spreiding van het licht in het gebouw, mede door het vermijden van verblinding.

Decibel (dB)

De decibel is de eenheid van de geluidsintensiteit.

Droogmiddel

Een product, meestal van het type "moleculaire zeef", dat in de afstandshouder van een isolerende beglazing is ingebouwd om de lucht of de gasruimte tussen het isolatieglas te laten uitdrogen.

DPI

Initialen van de Engelstalige termen voor de resolutie van een afbeelding (Dots per inch).

Durci glas (soms ten onrechte "half-gehard" glas genoemd)

Glas dat een specifieke warmtebehandeling heeft ondergaan in een oven. Deze behandeling verhoogt de mechanische sterkte en de weerstand tegen thermische schokken. Durci glas kan echter niet worden beschouwd als een veiligheidsglas.


E

E, Ei, EW

Symbolen die, gekoppeld aan een tijdsduur, de brandweerstandsclassificatie aanduiden.

E: Vlam- en gasdichtheidscriterium

I: Warmte-isolatiecriteria bij brand

W: Optioneel criterium voor het beperken van de maximale warmtestroom

Energie balans

Verschil tussen warmte-toevoer en warmteverlies doorheen beglazing en ramen.

Energie- en lichtkarakteristieken

Of spectrofotometrische kenmerken. Alle waarden van transmissie, reflectie en absorptie van licht- en zonnestraling doorheen glas in gevels.

Energietransmissie Te

Percentage van de zonne-energiestroom dat rechtstreeks doorheen de glaswand wordt overgebracht.

Emissiviteit

Emissiviteit is een oppervlakte eigenschap. Wanneer twee oppervlakken naar elkaar toe zijn gericht en bij verschillende temperaturen, wisselen ze warmte uit door middel van straling. De normale emissiviteit endu van glas is 0,89; Deze van laag-emissieve (low-e) coatings kan oplopen tot 0,03. Emissiviteit is een belangrijk kenmerk voor de thermische prestaties van dubbele beglazing. Hoe lager de emissiviteit van de beglazing, hoe lager het energieverlies door straling, hoe hoger de thermische prestaties van de dubbele beglazing. De emissiviteitswaarde is het quotient van de lichttransmissie (TL) en de zonnefactor (g-waarde):  TL/g

EN

Europese Normen.

Energiereflectie Re

Percentage van de energie, van alle zonnestraling, gereflecteerd door de glaswand.

Elektrochrome beglazing

Elektrisch regelbare actieve beglazing, met een geheel personaliseerbare en regelbare licht- en zonnewarmte-transmissie.

Zie SAGEGLASS


F

Interferenties/Newtonringen (of Brewster's fringes)

Onder bepaalde lichtomstandigheden kunnen optische verschijnselen optreden door het combineren van de stralen die op het oppervlak van de beglazing worden gereflecteerd en die aanleiding geven tot het verschijnen van gekleurde vlekken, ook wel interferentievlekken genoemd (de zogenaamde Brewster’s fringes of Newtonringen). Dit fenomeen is te wijten aan de perfecte vlakheid en het parallellisme van de oppervlakken van het glas. De olievlek-achtige Newtonringen bewegen wanneer druk wordt uitgeoefend op het midden van de beglazing. Dit fenomeen van interferenties is geen defect in de beglazing. Het risico van optreden wordt verminderd door beglazing met een asymmetrische samenstelling.

Floatglas

Transparant glas dat wordt verkregen door het "float"-productieproces (gesmolten glasmassa "drijft" op een bad van gesmolten tin).

Zie PLANICLEAR, DIAMANT & PARSOL

Figuurglas

Doorschijnend decoratief vlakglas dat wordt verkregen door het walsen van de nog warme glasmassa (na het smelten van de grondstoffen) tussen twee rollen die een reliëfpatroon in één of beide glaszijden drukken.

Zie DECORGLASS & MASTERGLASS


G

g

Symbool van de zontoetredingsfactor (voorheen FS).

Zonnefactor g (g-waarde)

De som van de rechtstreeks doorgelaten zonne-energie en de onrechtreeks binnenkomende energie die, na de energieabsorptie door de opwarming van het glas, verder naar binnen wordt uitgestraald. Hoe lager de zontoetredingsfactor g, hoe lager de binnenkomende zonne-energie, en hoe koeler het binnenskamers blijft.

Gebogen glas

Glas dat door middel van gecontroleerde opwarming in een oven wordt gebogen tot aan het onthardingspunt.

zie CONTOUR

Geëmailleerd glas

Gehard veiligheidsglas waarvan de achterzijde geheel of gedeeltelijk geëmailleerd is.

zie EMALIT

Gelaagd glas

Samengesteld geheel, bestaande uit 2 of meerdere glasbladen, onafscheidelijk aan elkaar verbonden d.m.v. één of meerdere heldere, opaalwitte of gekleurde PVB-(polyvinylbutyral)folies van elk 0,38 mm dik. Gelaagd veiligheidsglas biedt bescherming aan personen en materialen inzake inbraakvertraging, letselwerendheid en doorvalveiligheid, anti-vandalisme, kogel- en/of explosiewerendheid, of kan het akoestisch comfort verhogen.

Gezandstraald glas

Het zandstralen van glas gebeurt door het opruwen van het oppervlak door het projecteren van zandkorrels onder hoge druk.


H

Heat Soak Test (HST)

Engelstalige benaming voor een aanvullende warmtebehandeling van gehard glas in de hardingsfabriek. Doel van deze behandeling is om beglazingen te detecteren die een mogelijk verhoogd risico op spontane thermische breuk in zich hebben, veroorzaakt door minuscule nikkelsulfide-insluitingen in het glasoppervlak van thermisch gehard glas, en deze door de destructieve HST te elimineren, alvorens het glas bij de klant wordt geleverd.


K

Kleurweergave-index Ra

De Ra-kleurweergave-index verwijst naar het effect van daglicht dat wordt doorgelaten of gereflecteerd doorheen glas, en de invloed op de reële kleur van de objecten die het verlicht.


L

Low-E

Engelse naam voor gecoate beglazingen met een lage emissiviteit.

Lage emissiviteit

Oppervlakte-eigenschap die het mogelijk maakt om de stralingsuitwisseling te verminderen en zo de Ug-coëfficiënt van dubbele beglazing te verbeteren. De gebruikte beglazingen zijn laag-emissie gecoate beglazingen: zie de producten PLANITHERM, PLANISTAR, COOL-LITE.

Lichtreflectie Rl

Percentage zichtbaar licht, afkomstig van zonnestraling, dat door de glaswand wordt gereflecteerd.

Lichtransmissie TI

Percentage van de lichtstroom dat rechtstreeks doorheen de glaswand wordt overgedragen.


M

Magnetron

Proces voor het aanbrengen van een ultradun edelmetaallaagje op glas; zie ook vacuümlaag..

Matteren

Technieken die worden gebruikt om het glanzende aspect van glas te wijzigen, om het doorschijnend i.p.v. doorzichtig te maken (zuurmatteren, etsen, zandstralen).

Zie SATINOVO MATE.

Matglas

Het satijnachtige oppervlak wordt verkregen door een zijde van het glas met zuur te matteren.


P

PVB (polyvinylbutyral)

Kunststof veiligheidsfolie voor de mechanische assemblage van glazen onderdelen in gelaagd glaswerk.

zie STADIP PROTECT

PVB acoustique (polyvinylbutyral)

Specifieke kunststof veiligheidsfolie, speciaal ontworpen om de akoestische isolatie te versterken, waardoor de mechanische assemblage van glascomponenten in akoestisch gelaagd glas wordt gegarandeerd.  

zie STADIP SILENCE

Pyrolytische laag

Laag die wordt verkregen door het spuiten van metaalverbindingen op glas bij hoge temperatuur tijdens het fabricageproces van floatglas.


R

Rw (C ; Ctr) dB : de akoestische eengetals-aanduiding

Rw = de gemiddelde in een labo gemeten akoestische demping van een materiaal, over alle frequenties heen,

Rw+C = de correctiefactor C voor lawaaihinder in de specifieke hoge en middenfrequenties (snelwegverkeer / spelende kinderen / stemgeluiden / vliegtuigen / treinen op grote afstand / …)

Rw+Ctr = de correctiefactor Ctr voor lawaaihinder in de specifieke midden- en lage frequenties (traag stadsverkeer / discotheek- en café muziek / trage treinen aan stations / …)

dB = Decibel of de eenheid van de geluidsintensiteit. Dit geeft aan hoe luid een bepaalde geluidsbron wordt weergegeven.


S

Schaduw coëfficient

Coëfficiënt die in sommige landen wordt gebruikt in plaats van de zontoetredingsfactor. De SC van een product wordt verkregen door de zontoetredingsfactor g te delen door 0,87. De Shading Coefficient voor helder glas met een dikte van 3 mm is gelijk aan 1.

Spectrofotometrie

Zie energie en lichtkarakteristieken.

Stadsverkeer lawaai

Hiermee wordt de geluidshinder van het trage wegverkeer (met gemiddelde snelheid < 70 km/h) bedoeld. Dit type geluidshinder is rijk aan lage tonen (lage frequenties).

Zeefdruk (Sablage)

Techniek voor het aanbrengen van email op glas, geheel of gedeeltelijk, met behulp van een textielzeef (zie SERALIT) of door middel van digitale druk (zie PICTURE-IT).


T

Technische Voorlichting

Een Technisch Voorlichting wordt door het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) op verzoek van één of meerdere fabrikanten door een groep van deskundigen uitgebracht voor een innovatief bouwproduct of -systeem, na bestudering van het dossier door de diensten van het WTCB.

Thermische schok

Een groot temperatuurverschil in éénzelfde glasplaat, tussen twee verschillende zones, kan breuk veroorzaken, algemeen bekend als spontane thermische schok breuk. Het gebruik van gehard glas vermindert dit risico.

Thermisch gehard glas

Glas dat een warmtebehandeling heeft ondergaan in een hardingsoven, waarbij het na een snelle opwarming opnieuw zeer snel wordt afgekoeld: hierdoor ontstaan trek- en duwspanningen in het glas, waardoor het 5x sterker is dan ongehard glas. Dit proces verhoogt de mechanische sterkte of de weerstand tegen thermische schokken aanzienlijk. Door de specifieke versplintering kan dit glas in vele toepassingen als een veiligheidsproduct worden beschouwd.


U

Ug-Coefficient

De Ug-coëfficiënt kenmerkt de warmte-isolatie prestatie van de beglazing. Hoe lager de coëfficiënt, hoe hoger de thermische prestaties.

UV-transmissie

Percentage van de UV-straling (ultraviolet) dat rechtstreeks doorheen de glaswand wordt overgedragen.


V

VEA (Buitenste beglazing bevest)

Plaatsing van de beglazing door middel van vaste of scharnierende puntbevestigingen.

VEC (Buitenste beglazing verlijmd)

of Structurele beglazing (EN: Structural Glazing). Beglazingssysteem waarbij glas structureel wordt verlijmd op een metalen achterliggend frame.

VEP (Geklemde beglazing)

Beglazing die traditioneel wordt ingeklemd in raamsponningen met steun- en stelblokjes, beglazingsrubbers en/of afdichtingssilicone.

Vacuümlaag (of magnetronlaag)

Laag die op glas wordt afgezet door edelmetalen of metaalverbindingen in een vacuümkamer te sputteren.


W

Warm Edge

Term voor een "warme rand-effect", bekomen door isolatieglas te assembleren met een extra-isolerende afstandhouder met een laag warmtegeleidingsvermogen.

 

Overzicht Producten Saint-Gobain Building Glass

Overzicht producten | Productgroepen