Skip to main content
 

Duurzaamheid staat centraal!

Bij Saint-Gobain Building Glass willen we duurzame producten ontwerpen

Een belangrijke stap voorwaarts in de milieustrategie van Saint-Gobain Building Glass

Saint-Gobain Building Glass blijft innoveren op het gebied van milieuvriendelijkheid. Het is het eerste bedrijf in de vlakglas sector dat overgaat tot een volledige levenscyclusanalyse van zijn producten. Deze levenscyclusanalyses tonen aan dat energiebesparingen die voortkomen uit plaatsing van hoogrendementsbeglazing in hoge mate de energieconsumptie van de vlakglas-productie overtreffen.

 

De levenscyclusanalyse van producten

De site van Auvelais illustreert perfect de continue innovatiestrategie die door deSaint-Gobain groep wordt uitgevoerd om de milieuprestaties van haar producten te verbeteren. Zo heeft de groep energiebesparingen en milieubescherming tot absolute kerndoelstellingen van haar strategie gedefinieerd. Deze doelstellingen richten zich zowel op producten als op industriële processen.

Saint-Gobain Building Glass is de eerste vlakglas producent die een levenscylusanalyse, in het Engels life cycle assessment (LCA), uitvoerde op zijn producten in al de verschillende levensfases van het product, het transport en ook het gebruik ervan. De onderneming gebruikt hiervoor een methodologie die is gestoeld op de internationale normen uit de serie ISO 14040, wat toelaat de globale impact van het product te evalueren op het milieu, met name wat betreft energieverbruik, uitstoot, waterverontreiniging en restafval.

De LCA wordt uitgedrukt ten aanzien van een functionele eenheid (1 m² geplaatste beglazing bij een gebruiksduur van 30 jaar) en dient als basis voor de milieudeclaratie van het product (EPD). De EPD’s worden gebruikt om de totale milieu-impact van een gebouw te berekenen. Ze werden geverifieerd volgens een extern controleorganisme.

 

Producten met hoge energetische prestaties

Saint-Gobain Building Glass innoveert constant om een meer aangename, duurzame en zuinige leefomgeving te creëren. De onderneming spaart kosten noch moeite om oplossingen voor te stellen voor grote uitdagingen zoals energiebesparing en milieubescherming. Onze vernieuwingen betreffen zowel productieprocessen als de ontwikkeling van nieuwe producten.

Zo laat het gebruik van hoogrendementsbeglazingen (HR) van Saint-Gobain Building Glass energiebesparingen toe die snel en in hoge mate de energetische productie ervan compenseren. Door enkel glas te vervangen door HR-dubbelglas (U=1,0W/m2k) realiseert een huishouden over 30 jaar een primaire energiebesparing (berekend in megajoules) die 125 keer groter is dan de energie nodig voor de productie.

 

De productieprocessen

De Saint-Gobain groep heeft het voornemen haar energieconsumptie in processen en transport, evenals CO2-uitstoot en afvalbehandeling te blijven verbeteren. De optimalisatie van de industriële tools voor het verminderen van de milieu-impact is een prioriteit in de glasproductie.
In België heeft Saint-Gobain Glass sinds 2004 de ISO 14001-certificatie, de belangrijkste norm voor een milieumanagementsysteem. Glas dat door Saint-Gobain Building Glass wordt geproduceerd is oneindig recycleerbaar. 33% van het gerecycleerd glas (gruis) komt in de samenstelling van beglazing terecht in de fabriek van Auvelais. Het gebruik van glasgruis is belangrijk want het laat de vermindering van natuurlijke hulpmiddelen toe (1 ton glasgruis vervangt ongeveer 850 kg zand dat in een groeve moet worden ontgonnen). Ten tweede laat dit toe de CO2-uitstoot te beperken (1 ton glasgruis betekent 255 tot 300 kg CO2 minder). Ten slotte maakt glasgruis het mogelijk de smelttemperatuur van de oven te verlagen (wat eveneens een goede energiebesparing is).

Sinds 2007 heeft de site eveneens geïnvesteerd in de zuivering van uitgestoten gassen. Dankzij de ingebruikname van elektrostatische filters wordt meer dan 95% van het uitgestoten stof in de atmosfeer tegengehouden. Deze filters laten bovendien toe de SOx-emissies (zwaveloxiden) met 30% te reduceren. De filterresidu's van de dampen worden in de oven gerecycleerd als substituut voor sulfaten (besparing basisgrondstoffen).

Saint-Gobain Building Glass is vastbesloten zijn inspanningen om zijn milieu-impact te reduceren, voort te zetten en neemt als objectief de verbetering van de recyclage van de afvalstoffen (oliën, metalen, enzovoorts).

 

LCA

Life cycle assessment (LCA) is gebaseerd op een analyse die rigoureus en genormaliseerd is. Alle omgevingsinvloeden worden in rekening gebracht voor de volledige levenscyclus, dus van het basismateriaal tot het levenseinde van het eindproduct. De LCA zal onvermijdelijk worden op Europees niveau.

Het verschil met de huidige ecolabels is dat deze hoofdzakelijk privé-initiatieven zijn met een commercieel doel. Zelden zijn ze conform aan de Europese of ISO normen. Tevens bevatten ze niet noodzakelijk alle omgevingselementen (bv. enkel gebaseerd op de CO2 emissie) en zijn de evaluatiecriteria subjectief

Duurzaamheid

ORAÉ®
Building with glass and tree at the top Eerste koolstofvrije glasproductie
Onze aanpak voor duurzaamheid

Vind een verdeler