Skip to main content
 

Onze aanpak voor duurzaamheid

Duurzaamheid & Glas

Saint-Gobain zet zich in om haar klanten duurzame producten en oplossingen te bieden. Daartoe versterkt Saint-Gobain voortdurend de gezondheids- en milieuprestaties van haar producten en levert zij transparantiedocumentatie om het werkelijke duurzaamheidsniveau van elk product aan te tonen.

EERSTE LEVERANCIER VAN EPD WERELDWIJD

Om de milieueffecten van haar producten op de meest robuuste en transparante manier bekend te maken, heeft Saint-Gobain gekozen voor Environmental Product Declarations (EPD). EPD is een normatief en geverifieerd document op basis van Life Cycle Assessment (LCA), dat een volledig beeld geeft van de milieu-effecten van een product gedurende zijn levenscyclus. 

Wij geven onze klanten milieugebonden productverklaringen (EPD's) van onze beglazingen. Dit rapport, dat gebaseerd is op de levenscyclusanalyse (LCA), geeft in detail de milieu-impact van ons vlakglas weer, vanaf de ontginning van de grondstoffen tot de verwerking en distributie. De verklaring wordt opgesteld in overeenstemming met internationale normen (EN 15804 en ISO 14025-normen) en wordt door een derde partij geverifieerd, zodat de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens wordt gegarandeerd.

Door EPD's te publiceren helpt Saint-Gobain haar klanten, waaronder architecten, ingenieursbureaus en algemene aannemers, wiens projecten het LEED-, BREEAM- of DGNB-keurmerk voor groen bouwen willen behalen.

Bovendien stelt Saint-Gobain hen in staat het beste product te kiezen door gegevens te analyseren - aangezien de techniek wetenschappelijk en wereldwijd geaccepteerd is - en ook de levenscyclusanalyse op constructieniveau uit te voeren met alle producten (beton, glas, metaal ...).

Saint-Gobain is de eerste glasproducent ter wereld die in 2011 LCA's heeft uitgevoerd en heeft nu de meeste EPD's op de markt die 20 productoplossingen en meer dan 200 beglazingsconfiguraties bestrijken. 

STREVEN NAAR VEILIGE MATERIALEN

Wij streven ernaar giftige stoffen, en in het bijzonder stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld, geleidelijk uit ons productenpakket te verwijderen. Onze beglazingsproducten stoten geen VOS uit omdat glas een inert materiaal is. Voor gelakt glas, zoals spiegels en gelakt glas, is onze beglazing A+ geclassificeerd volgens de Franse regelgeving inzake VOC, wat het hoogste niveau is.

Tot slot pleit Saint-Gobain voor de ontwikkeling van Europese richtlijnen voor de openbaarmaking en beoordeling van de gevaren van stoffen die in bouwproducten zitten. 
*Uitgezonderd product met Sentryglass

EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

Glas is per definitie volledig en oneindig recyclebaar en onze Saint-Gobain beglazing wordt al gemaakt van 30% gerecycled glas, waarvan 11% afkomstig is van verwerkingslocaties*.

Bij Saint-Gobain worden de haalbaarheid van recycling en de implementatie ervan als belangrijke uitdagingen beschouwd en zeer serieus genomen. Daarom stelt Saint-Gobain haar glasexpertise in dienst van de circulaire economie door concrete proefprojecten op te zetten voor de terugname van renovatie- of deconstructiebeglazing om de collectieve kennis te vergroten en nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor de recycling van glas aan het einde van de levenscyclus.
*Europees marktgemiddelde ligt op 8%

Gebouwen dragen aanzienlijk bij aan de wereldwijde afvalproductie en verbruiken aanzienlijke natuurlijke hulpbronnen voor hun constructie. Om deze redenen is Saint-Gobain vastbesloten een leidende rol te spelen bij het creëren van duurzame gebouwen en het invoeren van de principes van de circulaire economie in haar productstromen en activiteiten. 
Onze duurzaamheidsbenadering houdt rekening met elke fase van de productlevenscyclus. Wij streven ernaar om de milieueffecten van onze activiteiten te minimaliseren met 3 hoofdprioriteiten:

Meer gerecycleerd materiaal in onze beglazing

Door ernaar te streven de hoeveelheid gerecycled materiaal in ons glas te verhogen, willen wij de natuurlijke hulpbronnen behouden en onze koolstofvoetafdruk verkleinen. Daartoe verleggen wij voortdurend de grenzen van onze industriële knowhow om meer recycleerbare materialen te aanvaarden (uit industrieel schroot en beglazing aan het einde van de levenscyclus) op onze vlakglasproductiesites (floats).

Beter productontwerp

Als fabrikant innoveren wij om nieuwe oplossingen aan te bieden die in de toekomst gemakkelijker kunnen worden ingezameld, hergebruikt en gerecycleerd. Onze eco-innovatieroutekaart omvat met name projecten die eco-ontworpen producten maken die gemakkelijker te ontmantelen en te scheiden zijn, en waarvan het materiaal beter kan worden gevaloriseerd dankzij een betere traceerbaarheid (d.w.z. RFID Radio frequency identification).

Nieuwe oplossingen voor beglazing aan het einde van de levenscyclus

Wij stellen onze expertise op het gebied van glasmateriaal en onze innovatiecapaciteiten ten dienste van een meer deugdzame waardeketen door de bouwprofessionals te sensibiliseren en door experimenten ter plaatse te leiden (zoals proefprojecten voor deconstructie of renovatie), om zo bij te dragen tot de uitvinding van innovatieve duurzame diensten voor beglazing aan het einde van de levenscyclus.

GEËNGAGEERD IN DE STRIJD TEGEN KLIMAATVERANDERING

Wij streven naar een vermindering met 20% van onze CO2-uitstoot en met 15% van ons energieverbruik tegen 2025.
Daartoe voeren wij verschillende programma's uit zoals:

  • Introductie van meer glasscherven in onze floats, wat resulteert in een vermindering van de koolstofuitstoot, zowel door de vermindering van verbrandingsenergie als door de omzetting van grondstoffen (ongeveer -300 kg CO2 per ton glasscherven).
  • Het verhogen van het aandeel groene stroom in onze energiemix (momenteel 11%). Verscheidene landen (waaronder het VK, Spanje en Noorwegen) verbruiken uitsluitend hernieuwbare elektriciteit.
  • Het instellen van een interne prijs voor koolstof om ambitieuze keuzes te stimuleren met betrekking tot investeringen die leiden tot CO2-emissiereductie. Sinds 2016 staat het bedrijfsbeleid een langere terugverdientijd toe voor zowel operationele als O&O-projecten.

Met andere woorden; duurzaamheid staat centraal bij Saint-Gobain

Oraé

Low Carbon Glass Is Coming
ORAÉ®